Rentoutus

Rentoutusohjaus

”Mitä hyötyä rentoutumisesta on? Rentoutuminen on myötäsyntyinen ja helposti toteutettava ominaisuus. Se luo tasapainoa ja harmoniaa. Rentoutumisen osaaminen auttaa työssä jaksamiseen ja työhön motivoitumiseen. Rentoutuneena on virkeämpi, tehokkaampi ja sosiaalisempi.

Säännöllinen rentoutuminen auttaa fysiologisten hyötyjensä lisäksi luovuuden ja innovatiivisuuden kehittymiseen ja kasvattaa keskittymiskykyä. Rentoutus heijastuu unen laadun parantumiseen ja nukahtamisen helpottumiseen. Yleinen jaksamisen tunne kasvaa, stressin- ja paineidensietokyky paranee. Henkinen ja fyysinen olo tuntuvat paremmilta. Itseluottamus kasvaa, elämänilo lisääntyy ja oma minäkuva selkeytyy. Rentoutuminen on miellyttävä ja tehokas tapa ylläpitää työkykyä ja omaa jaksamista.

Koska suggestiivinen rentoutus sopii kaikille, asiakkaat voivat olla lapsia, nuoria, työikäisiä, ikäihmisiä. Kuka tahansa, joka kaipaa lisää hyvinvointia itselleen tai muutosta elämäänsä, hyötyy suggestiivisesta rentoutuksesta.”

Lähde: SHY

AikaPata ja suggestorentoutus

Toteutan ja ohjaan rentoutusta yksilöllisesti sekä pienryhmämuotoisesti. Käyttämäni rentoutus on suggestiorentoutusta, jossa kieli- ja mielikuvien avulla pyritään kohti asiakkaan omaa päämäärää / tavoitteita.